Studie o koncepci a významu nadnárodního logistického centra Gorzyczki – Věřňovice

Tato diplomová práce je studii o koncepci a významu nadnárodního logistického centra Gorzyczki – Věřņovice, TILC, které vznikne na česko–polském pohraničí, na území Ostravské aglomerace. Moņnost napojení na vńechny druhy dopravy: silniční, ņelezniční, leteckou i vodní, mu umoņní splnit nejvyńńí standardy, které legislativa od dneńních multimodálních logistických center vyņaduje. Nové infrastrukturální projekty, jako ńirokorozchodná trat´ … Pokračování textu Studie o koncepci a významu nadnárodního logistického centra Gorzyczki – Věřňovice