Studie o koncepci a významu nadnárodního logistického centra Gorzyczki – Věřňovice

Tato diplomová práce je studii o koncepci a významu nadnárodního logistického centra Gorzyczki – Věřņovice, TILC, které vznikne na česko–polském pohraničí, na území Ostravské aglomerace. Moņnost napojení na vńechny druhy dopravy: silniční, ņelezniční, leteckou i vodní, mu umoņní splnit nejvyńńí standardy, které legislativa od dneńních multimodálních logistických center vyņaduje. Nové infrastrukturální projekty, jako ńirokorozchodná trat´ a Nová hedvábná stezka otevřou brány ČR na dálný východ. Oderská vodní cesta, první etapa vodního koridoru Dunaj – Odra – Labe, otevře brány ČR do Baltského, Severního a Černého moře.